Käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltaminen
Nämä käyttöehdot (”ehdot”) ovat sopimus Laskukierros.fi-palvelun ("Laskukierros") käyttäjän ja palveluntuottajan (Tmi Lasse Haverinen) välillä. Palvelun osittainenkin käyttäminen merkitsee, että käyttäjä hyväksyy ehdot kokonaisuudessaan.
2. Perusehdot
2.1. Käyttäjä on yksinomaan itse vastuussa kaikista toiminnoista mitä hänen käyttäjänimensä, salasanansa ja käyttäjätilinsä alaisuudessa tapahtuu. Säilytä kirjautumistietosi huolellisesti.
2.2. Palvelun tuottaja edellyttää herrasmiesmäistä käytöstä kaikilta käyttäjiltään: älä hyväksikäytä, häiritse tai esiinny vieraalla henkilöllisyydellä palvelussa.
2.3. Laskukierroksen käyttö laittomiin tai luvattomiin tarkoituksiin on kiellettyä. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia (sisältäen rajoituksetta tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet).
2.4. Käyttäjä ei saa muuttaa, muokata tai hakkeroida Laskukierros-palvelua tai muuttaa toista sivustoa niin, että se virheellisesti yhdistetään Laskukierrokseen.
2.5. Käyttäjä ei saa luoda tai lähettää ei-toivottuja sähköposteja tai muita viestejä muille Laskukierros-käyttäjille.
2.6. Käyttäjä ei saa välittää matoja, viruksia tai muita vahingoittavia koodeja sivuston kautta.
Ehtojen vastainen toiminta tai muu häiritsevä käyttäytyminen muita Laskukierroksen käyttäjiä tai palvelua kohtaan johtaa käyttäjän Laskukierros-tilin sulkemiseen ja voi johtaa oikeustoimiin.
3. Rekisteröityminen ja tilin turvallisuusehdot
Laskukierros–käyttäjien tulee kirjautua palveluun omalla nimellään ja henkilötiedoillaan. Seuraavia velvoitteita sovelletaan kirjautumiseen ja tilin turvallisuuden ylläpitämiseen:
3.1. Käyttäjä ei saa antaa väärää tai harhaanjohtavaa tietoa Laskukierros-palvelun tarjoajalle tai luoda tiliä kenellekään muulle henkilölle kuin itselleen ilman tämän suostumusta.
3.2. Laskukierros-palveluun ilmailuorganisaatiota luovalla henkilöllä täytyy olla organisaationsa valtuutus luoda organsaatio palveluun ja hyväksyä palvelun ehdot ja hinnoittelu organisaationsa puolesta.
3.3. Käyttäjä on velvollinen päivittämään yhteystietonsa ja pitämään ne ajantasaisina.
3.4. Käyttäjä ei saa jakaa salasanatietojaan, antaa kenenkään käyttää tiliään tai muutoin vaarantaa tilinsä turvallisuutta.
3.5. Käyttäjä ei saa siirtää tiliään toiselle ilman palveluntarjoajan kirjallista suostumusta.
3.6. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden poistaa tai muokata käyttäjän henkilökohtaisia tietoja mikäli ne ovat epäasiallisia.
4. Yleiset ehdot
4.1. Palvelutarjoaja pidättää itsellään oikeuden muokata tai lakkauttaa Laskukierros-palvelu mistä tahansa syystä milloin tahansa ilman ennakkotietoa. Palveluntarjoaja pitää käyttäjät parhaansa mukaan tietoisina suuremmista muutoksista.
4.2. Palvelun tarjoaja pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä tarjoamasta palvelua kenelle tahansa, mistä syystä tahansa ja milloin tahansa.
4.3. Palvelun tarjoaja ei ole velvoitettu, mutta se voi oman harkintansa mukaan poistaa sisältöä ja käyttäjätilejä, jotka sisältävät laittomia, loukkaavia, uhkaavia, herjaavia, halventavia, epäsiveellisiä tai muutoin epäasiallisia tietoja tai jotka vahingoittavat tekijänoikeuksia tai näitä ehtoja.
4.4. Palvelun tarjoaja ei valvo käyttäjien luomaa sisältöä palvelussa. Palvelun käyttäjät ja muut osapuolet voivat ilmoittaa asiattomasta tai laittomasta sisällöstä sähköpostitse osoitteeseen info@laskukierros.fi.
4.5. Palvelun käytöstä laskutetaan palvelua käyttävää organisaatiota ilmaisen koeajan päätyttyä kunkin käyttövuoden lopussa.
4.6. Palvelun käytöstä ei laskuteta yksittäistä käyttäjää. Käyttäjä on kuitenkin vastuussa kaikista tiedonsiirtomaksuista kokonaisuudessaan käyttäessään palvelua (sisältäen rajoituksetta tietoliikenneyhteydestä aiheutuvat kustannukset). Tulevaisuudessa Laskukierros voi myös tarjota lisäarvopalveluja ja tällöin käyttäjällä on mahdollisuus valita, mikäli hän haluaa tilata ja maksaa lisäarvopalveluista. Näiden ehtojen lisäksi lisäarvopalvelujen tilaamiseksi ja maksamiseksi mahdollisesti sovellettavat osto- ja käyttöehdot lisätään Laskukierroksen sivustolle. Tulevaisuudessa Laskukierros voi asettaa nähtäville tai lähettää käyttäjille kohdistettuja mainoksia palvelussa tai palvelun kautta.
4.7. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja yksinomainen tuomiovalta on suomalaisilla oikeusistuimilla.
4.8. Mikäli jokin näiden ehtojen kohta on tullut pätemättömäksi, tulee se korvata voimassa olevalla ehdolla, joka parhaiten vastaa näiden käyttöehtojen alkuperäistä tarkoitusta siten, että nämä käyttöehdot pysyvät voimassa alkuperäisessä laajuudessaan.
5. Tekijänoikeudet
5.1. Palvelun tarjoaja ei vaadi omistus tai tekijäoikeutta asiakkaan luomaan sisältöön palvelussa. Kaikki tekijänoikeudet käyttäjän käyttäjätilillä olevaan ja sinne ladattuun materiaaliin kuuluvat käyttäjälle (tai lisenssinhaltijoille). Lataamalla sisältöä palveluun käyttäjä kuitenkin antaa Laskukierros-palvelulle rajoittamattoman, ilmaisen, maailmanlaajuisen, ainaisen ja peruuttamattoman käyttöoikeuden sisältöön kaikilla nykyisillä ja tulevaisuudessa kehitettävillä formaateilla ja keinoilla yksinomaan palvelussa ja sen kautta näiden ehtojen mukaisesti. Käytännössä tällä hetkellä tämä tarkoittaa sitä, että organisaatiolle voi asettaa logokuvan, jota palvelulla on oikeus näyttää sivuillaan muille käyttäjille. Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on tarvittavat oikeudet luvan antamiseksi.
5.2 Käyttäjä lopettaa palvelun käytön milloin tahansa. Käyttäjätilin tiedot jäävät kuitenkin palveluun, jotta käyttäjän kirjaamat lennot ja saamat laskut ovat yhä organisaation käytettävissä. Palvelu toimii tässä samalla tavalla kuin esimekriksi lentokoneen perinteinen paperinen lentokirjanpito.
5.3. Laskukierros noudattaa voimassa olevia tekijänoikeuslakeja. Käymme läpi kaikki tekijänoikeusloukkauskanteet ja poistamme sisällön, joka loukkaa tekijänoikeuslakia. Kanteessa tulee ilmetä seuraavat tiedot:
5.3.1. Tekijänoikeuden haltijan tai asiamiehen fyysinen tai elektroninen allekirjoitus;
5.3.2. Kuvaus kyseessä olevasta tekijänoikeusloukkauksesta;
5.3.3. Kuvaus loukkaavasta materiaalista ja riittävä tieto missä loukkaava materiaali sijaitsee Laskukierros-palvelussa loukkauksen paikantamiseksi;
5.3.4. Yhteystiedot, sisältäen osoitteen, puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen;
5.3.5. Lausunto, jossa ilmenee, että on syytä olettaa, että kyseessä olevan luvattoman materiaalin käyttö ei perustu tekijänoikeuden haltijan tai edustajan lupaan tai lakiin; ja
5.3.6. Lausunto, että ilmoituksessa olevat tiedot ovat ajanmukaisia ja väärän valan rangaistuksen uhalla, että asiamies on oikeutettu toimimaan tekijänoikeuden omistajan puolesta.
Kanne voidaan lähettää osoitteeseen info@laskukierros.fi
6. Vastuunrajoitus
6.1. Palvelu on käyttäjien käytettävissä ja saatavissa ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavissa” -periaatteella. Laskukierros ei anna mitään vastetta tai takuita liittyen palvelun käyttöön tai sen käytön tuloksiin tai palvelun sisältöön. Käyttäjä on tietoinen, että palvelussa voi esiintyä ohjelmistohäiriöitä tai muita saatavuuteen ja käytettävyyteen liittyviä häiriöitä. Lisäksi näihin käyttöehtoihin sisältyvien vastuuvapauslausekkeiden ja vastuunrajoitusten osalta käyttäjä nimenomaan hyväksyy, että Laskukierros ei ole vastuussa missään yllämainituissa tapauksissa.
6.2. Laskukierros ei ole vastuussa välittömistä tai välillisistä, erityisistä tai jatkuvista menetyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat palvelun käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää palvelua tai tuloksista tai sisällöstä, niin kuin laki sallii.
6.4. Mikäli käyttäjä on tyytymätön palveluun tai mikäli käyttäjällä on vireillä kanne liittyen Laskukierros-palveluun tai näihin ehtoihin, käyttäjän yksinomainen keino on lopettaa palvelun käyttö.
7. Yksityisyys
Laskukierros-palvelulla on rekisteriseloste, jossa kerrotaan miten käyttäjien henkilötietoja käsitellään ja säilytetään. Osana käyttöehtoja, käyttäjä hyväksyy rekisteriselosteen sekä hyväksyy sen mukaisen henkilötietojen käytön.
8. Käyttöehtojen muutokset
Palvelun toimintoja ja ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti. Palvelun tarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Mikäli muutokset aiheuttavat aineellisia muutoksia käyttöehtoihin, ilmoitamme niistä sähköpostitse. Aineelliset muutokset määritellään palvelun tarjoajan oman harkinnan mukaan. Mikäli käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, käyttäjän yksinomainen keino on käyttäjätilin sulkeminen ja palvelun käytön lopettaminen.