Laskukierros.fi -palvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Lasse Haverinen

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Lasse Haverinen
Email: info (ät) laskukierros.fi

3. Rekisterin nimi

Laskukierros.fi -palvelun asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • palvelun toteuttaminen
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi
 • analysointi ja tilastointi
 • mielipide- ja markkinatutkimukset
 • muut vastaavat käyttätarkoitukset

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Palvelua käyttävän ilmailuorganisaation perustiedot, kuten nimi, yhteystiedot, Y-tunnus, pankkiyhteystiedot ja yhteyshenkilöjen tiedot
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivät, viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot.
 • Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
 • Käyttäjän itse antamat tiedot
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Palvelun käyttäjien tiedot näkyvät niiden organisaatioiden pääkäyttäjille, joiden jäsen käyttäjä on. Tässä palvelu toimii kuten esimerkiksi kerhon jäsenrekisteri tai organisaation asiakasrekisteri. Organisaatio vastaa itse pääkäyttäjäoikeuksien hallinnasta.

Muuten tietoja ei luovuteta palvelun ulkopuolisille tahoille missään olosuhteissa ilman käyttäjän lupaa. Palvelun ylläpitäjä voi vapaasti valita tietojen säilytyspaikan (ts. palvelimen) myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelta.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Jokainen käyttäjä näkee omat tietonsa palvelun kautta ja voi myös niitä itse muuttaa. Rekisteröidyllä käyttäjällä on myös oikeus tarkistaa häntä koskevat muut rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdissa 1. ja 2. mainittuihin osoitteisiin.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa

B. ATK:lle talletetut tiedot

Asiakastietoja sisältävään järjestelmään käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin tai pilvipalveluun, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.